Քիմիական փորձ

1.Ես այս նյութը ընտրեցի քանի որ այն ինձ շատ դուր եկավ:Այս նյութի մեջ ինձ դուր եկավ,թե ինչպես է մի փոքր նարնջագույն քրոմից դառնում սև շատ հատիկներ:Այն նման էր հրաբխի քիչ քիր բարձրանում էր,և կրակնել մարում էր: