Ամփոփում

Սահմանել ,,Իրադարձություն,, և ,,Երևույթ,, հասկացությունները – գրավոր

Իրադարձությունը -Մի բան է, որը տեղի է ունենում կամայական կետի տարածության ժամանակ եւ զգալի պատահարի, իրադարձության կամ այլ գործունեության, ինչպես նաև այն փաստը, հանրային կամ մասնավոր կյանքում, ենթաբազմությանն արդյունքների և փորձի:

Երևույթ-

Թվարկել 17-20-րդ դարերի կարևորագույն իրադարձությունները և երևույթները/պատասխանը հիմնավորել/ – գրավոր

XIX դարի 60-ական թվականներից սկսած՝ Նապոլեոն III-ը կառավարությունը ճգնաժաﬕց դուրս գալու համար ﬔջ էր: Իր սասանվող իշխանությունը պահպանելու և հեղինակությունը բարձրացնելու համար կայսրը և արքունիքը ձգտում էին պատերազմ սկսեին:

1905 – 1907 թթ. հեղափոխության արդյունքում Ռուսական կայսրությունը վերածվեց սահմանադրական ﬕապետության:Որոշ չափով բարձացավ բանվորների և գյուղացիների դրությունը բարելավվեց, ավելացավ նրանց աշխատավարձը, կրճատվեց աշխատանքային օրը: Վարչապետ Պյոտր Ստոլիպինը Ռուսաստանում սկսեց անցկացնել ագրարային բարեփոխումներ:

XIX դարի երկրորդ կեսին եվրոպական երկրներում բուռն կերպով զարգանում էին կապիտալիստական հարաբերությունները, ձևավորվում էր ազգային բուրժուազիան: Գերմանիայում այս գործընթացները դանդաղում էին երկրի քաղաքական մասնատվածության պատճառով:

Թվարկել 17-20-րդ դարերի երկրորդական իրադարձությունները/պատասխանը հիմնավորել/- բանավոր

1861թ. ճորտատիրական իրավունքի վերացուﬕց հետո, Ռուսաստանում սկսեցին զարգանալ կապիտալիստական հարաբերություները,որի արդյունքում ձևավորվեցին բուրժուազիան և ﬔծաթիվ բանվոր դասակարգը:

Գերմանական տարածքների ﬕավորման ճանապարհին 1866թ. Պրուսիան բախվեց Ավստրիայի հետ: Սադովա գյուղի մոտ ավստրիական բանակը ծանր պարտություն կրեց: Ավստրիան ստիպված էր հաշտություն խնդրել։

1861 թ. հռչակվեց Իտալիայի թագավորության ստեղծումը,սակայն երկրի ﬕ ավորումը դեռևս անավարտ էր ։ Ավստրիական լծի տակ էր Վենետիկը, իսկ Հռոմում և Պապական մարզում ֆրանսիական զորքերի օգնությամբ պահպանվում էր պապի իշխանությունը:

Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր – գրավոր

Առաջին աշխարհամարտը անխուսափելի էր,որովհետև՝

Անտանտ (Եռյակ միություն)

Ֆրանսիա Լուծել 1870 թ. Գերմանիայից կրած պարտության վրեժը Պահպանել եվրոպական գերտերության կարգավիճակը

Մեծ Բրիտանիա Պահպանել իր գաղութները Խլել Գերմանիայից նրա ազդեցության ոլորտները

Ռուսաստան Վերջնականապես հաստատվել Բալկաններում և Անդրկովկասում Խլել Օսմանյան Թուրքիայից Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները։

Քառյակ դաշինք

Գերմանիա – Ձեռք բերել նոր գաղութներ Հաստատել իր գերիշխանությունը Եվրոպայում

Օսմանյան կայսրություն Իրագործել իր վաղեմի ծրագիրը՝ ստեղծել Մեծ Թուրանը

Ավստրո-Հունգարիա Նվաճել և իրեն ենթարկեցնել ողջ Բալկանյան թերակղզին

Իտալիա (պատերազմի կեսից դուրս եկավ Քառյակ դաշինքից և մտավ Անտանտի մեջ) Ընդլայնել գաղութների տարածքը

Բուլղարիա (պատերազմի կեսից մտավ Քառյակ դաշինքի մեջ) –

Ամրացնել իր դիրքերը Եվրոպայում

Պետությունները, բացի նշված քաղաքական նպատակներից, հետապնդում էին նաև այլ՝ տնտեսական, լոկալ, ռազմական նպատակներ։ Պատերազմի մեջ մտնել էին ստիպում նաև դաշնային պարտավորությունները։ Մյուս՝ փոքր պետությունները, չունենալով իրագործելի հավակնություններ, հարեցին այս կամ այն կողմին ինքնապաշտպանության նպատակով։

Պատմել առաջին աշխարհամարտի պատճառների, ընթացքի և արդյունքների մասին

Եղիշե Չարենց ամփոփում

Եղիշե Չարենց անցնում ենք միշտ, կարդում ենք միշտ , բայց ամեն անգամ ավելի նոր գիտելիք ստանալով :

Եղիշե Չարենցի բանաստեղծություները հաճույքով եմ կարդում:Կարդացել եմ`Էլի գարուն կգա, Տաղ անձնական,Էլի գարուն կգա, Տաղ անձնական,ԿԱՊՈՒՏԱՉՅԱ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՑ ,ԱՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ,Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում…..:Անգիր եմ սովորել Տաղ անձնականը, Անքնությունը, Ելի գարուն կգա,…..Տեսադարանից դիտել եմ Կապուտաչյա հայրենիքը, Տաղ անձնական, Ես իմ անուշ հայաստանի, Անքնություն,Ծիածան և Ծաղիկները հեզ ֆիլմերը և թերություեր ու առավելություներն եմ գտել:Դիտելեմ վիրտուալ ճանապարհուրդությում Տեսաֆիլմը գտելեմ 3 կանգառները այնուհետև նրանց մասին տեղեկություներ հանել:Կարդացելեմ Եղիշե Չարենցի նամակները:

Եղիշե Չարենց

Առաջադրանք 1

Տեսաֆիլմում կանգ են առնում 3 կանգառում առաջինը՝ Կարսի Ս.ԱՌաքելոց եկեղեցին,Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանը և Մխիթր Սեբաստացի կրթահամալիրը:

 

ԿԱՐՍԻ Ս. ԱՌԱՔԵԼՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻ

ԿԱՐՍԻ Ս. ԱՌԱՔԵԼՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻ, կառուցել է Աբաս Ա Բագրատունի թագավորը` X դ. Հայաստանի մայրաքաղաքը Շիրակավանից Կարս տեղափոխելուց հետո: Կարսի Ս. Առաքելոց եկեղեցին պատկանում է քառախորան, կենտրոնագմբեթ մաստարայատիպ եկեղեցիների թվին: Ունի հս., հվ. և արմ. ճակատներից դուրս շեշտված, արտաքուստ հնգանիստ խորաններ, Ավագ խորանի երկու կողմերում` ուղղանկյուն ավանդատներ: Գմբեթի 12-նիստանի թմբուկը հարդարված է կամարաշարով: Նիստերի հատման անկյուններում կան մարդկանց պարզունակ պատկերաքանդակներ (ենթադրաբար` 12 առաքյալների): Լայնաթռիչք գմբեթը հենվում է խորանների գմբեթարդներին և անկյունային տրոմպներին: XVI դ. թուրքերը եկեղեցին վերածել են մզկիթի:

 

1877-ին (Կարսը ռուսական զորքերի գրավելուց հետո) Կարսի Ս. Առաքելոց եկեղեցին վերաօծվել է որպես ուղղափառ եկեղեցի: Հվ., հս. և արմ. մուտքերի առջև կցվել են պորտիկներ, իսկ արլ. ճակատի ողջ երկայնքով` թաղածածկ սրահ, որոնք աղճատել են եկեղեցու ճարտարապետական տեսքը: Ներսում` Ավագ խորանում, քարակերտ խաչակալ է դրվել: 1918-ին, Կարսը վերստին թուրքական տիրապետության տակ անցնելուց հետո, եկեղեցին կրկին վերածվել է մզկիթի: 1920-ական թթ. թուրքական իշխանությունները որոշել են եկեղեցին քանդել, ինչը չի իրագործվել: 1950-ական թթ. օգտագործվել է որպես պահեստ, ավելի ուշ` դարձել թանգարան:
Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան

http://historyarmenia.org/5237.html

 

Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան

Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը մի յուրօրինակ վայր է, որտեղ այցելուները հնարավորություն ունեն շփվելու Չարենցի ու նրա հանճարի հետ:

Թանգարանում պահում-պահպանվում և ցուցադրվում են բանաստեղծից մեզ հասած մասունքներ` անձնական իրեր, ձեռագրեր, փաստաթղթեր, գրքեր, լուսանկարներ, նյութեր կապված Չարենց մարդու, քաղաքացու, Մեծ բանաստեղծի, թարգմանչի, հրատարակչի հետ: Թանգարանը իր հիմնական առաքելությունից բացի կազմակերպում է ցուցահանդեսներ, գրական-երաժշտական երեկոներ, դասախոսություններ, թեմատիկ դասեր, համերգներ, հանդիպումներ, պոեզիայի օրեր, փառատոներ, ինչպես նաև շնորհանդեսներ:

Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը մի յուրօրինակ վայր է, որտեղ այցելուները հնարավորություն ունեն շփվելու Չարենցի ու նրա հանճարի հետ:

Թանգարանում պահում-պահպանվում և ցուցադրվում են բանաստեղծից մեզ հասած մասունքներ` անձնական իրեր, ձեռագրեր, փաստաթղթեր, գրքեր, լուսանկարներ, նյութեր կապված Չարենց մարդու, քաղաքացու, Մեծ բանաստեղծի, թարգմանչի, հրատարակչի հետ: Թանգարանը իր հիմնական առաքելությունից բացի կազմակերպում է ցուցահանդեսներ, գրական-երաժշտական երեկոներ, դասախոսություններ, թեմատիկ դասեր, համերգներ, հանդիպումներ, պոեզիայի օրեր, փառատոներ, ինչպես նաև շնորհանդեսներ:

Աղբյուրը՝http://emporium.am/am/articles/3739-2013-07-15-07-27-46

Մխիթար Սեբատացի կրթահամալիրի մասին

 

Կրթահամալիրն իրականացնում է պետական այլընտրանքային (հեղինակային) կրթական ծրագիր, որի ընթացքում կարևորվում է սովորողի և ուսուցչի համատեղ ստեղծական աշխատանքն։ ՏՏ-ները և օտար լեզուները գործածվում են առաջին դասարանից։ Սովորողի նախասիրությունը ուսումնական պլանով որոշված գործունեություն է, որն իրականացվում է լաբորատոր-մասնագիտական միջավայրում։ Կրթահամալիրում գործում են բազմաթիվ ակումբներ, որոնցից են Գիտակների ակումբը, Անգլիախոսների ակումբը, Հայրենագիտական ակումբը, Տիեզերք ակումբը, Էկոլոգների ակումբը, Բուսաբանների ակումբը, Երիտասարդ քիմիկոսների ակումբը, TV ակումբը և այլն։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում է գտնվում Հայաստանի միակ աստղաացուցարանը‌, որը սովորողներին հնարավորություն է տալիս տիեզերքի և աստղագիտության մասին ավելի շատ բան իմանալ։ Տիեզերք ակումբը բացի աստղացուցարանից ունի նաև աստղադիտակ, որի հայլու տրամագիծը 203մմ է։ Աստղադիտակի միջոցով սովորողները մոլորակներին, միգամածություններին, կրկնակի աստղերին և այլ տիեզերական երևույթների իրենց աչքերով կարողանում են մոտիկից տեսնել։

Աղբյուրը՝http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AD%D5%AB%D5%A9%D5%A1%D6

Առաջադրանք 2

Եղիշե Չարենցի Տաղ անձնականց բանաստեղծությունում պատմում է , թե ինչպեսե նա անց կենում կարսի ճանապարհով:Անց է կենում շուրջը մարդիկ  և դեմքեր բազմազան:Չարենց իրենք զգում էր միայնակ, ասելով, թե ով պետք է հետաքրքրվի իր կյանքով ով հոգ տանի:Կարծես հոգնած լիներ այս աշխարհից, կյանքից:Կըանքը նմանեցնում էր ինվ որ մեկի սրտում բացված վերիքի, գոր տաղտկալի:Ուզում էր գնալ վերև դեպի եզիերք ԱՄենտի:

Առաջադրանք 3

Այս բանաստեղծությունը նվիրված է Աևմենուհի տիգրանյանին, ում սիրել է Չարենը:

«Էմալե պրոֆիլը Ձեր»

Դուք այնպես մե՜ղմ եք խոսում։ Երբ Դուք կարդում եք, տիկի՜ն,
Ձեր շրթունքները գունատ նմանվում են հասմիկի։
Եվ Ձեր աչքերը, գիտե՞ք, առանց ներքին կրակի,
Լուսաշող են՝ Ձեր կրծքի քարերի պես թանկագին։

Իսկ երբ ականջ եմ դնում ես Ձեր թեթև քայլերին —
Թվում է ինձ, թե նոքա տրիոլետներ2 են երգում

Եվ այդ երգով հմայված՝ սիրտս տխրում է լռին։
Եվ Դուք գիտե՞ք, որ սիրուց հիվանդացած իմ հոգում
Ես միշտ լսում եմ թեթև, թավ թրթիռներ ջութակի —
Երբ համբուրում եմ ես Ձեր բարակ մատներն ապակի։

Առաջադրանք 4

Ես դիտել եմ Կապուտաչյա հայրենիք-ը:Առավելությունը այն է որ գեղեցիկ էր կարդում և նկարներն էլ էին լավը:Իմ կարծիքով ավելի լավ կլիներ եթե լիներ դանդաղ և մեղմ երաժշտություն:

Ասիա Աշխարհամաս

2303_1
1.Նշել Ասիա աշխարհամասի  առանձնահատկությունները

1.Բազմազգ է
2.Շատ են ռեսուրսների տարբերությունը
3.Մեծ է տուրիստների քանակը
4.Միպետություները շատ են

2.Թվարկել բնակչության ազգային և կրոնական կազմը, բերել օրինակներ

Սինթոիզմ- Ճապոնիա
Հնդկաստան-Հդուականություն
Իրան Թուրէիա, Ադրբեջան- Մահմեդակաություն

3.Նկարագրել Չինաստանի տնտեսաաշխարհագրական դիրքը, տնտեսության զարգացման նախադրյալները, «Չինական հրաշք » արտահայտությունը

Երկրի ընդերքը հարուստ է օգտակար հանածոներով: Կան քարածխի, երկաթի, նավթի, անագի, վոլֆրամի, այրվող թերթաքարերի, բոքսիտների, մանգանի, սնդիկի, պղնձի, քարաղի պաշարներ:Մակերևույթը խիստ բազմազան է: Տարածքի ավելի քան 80 %-ը լեռնային է: Արևելքում Չինական մեծ հարթավայրն է, հյուսիս-արևմուտքում՝ Տակլամական և Ալաշան սարահարթերը, որոնք կոչվում են նաև անապատներ, իսկ հարավում Տիբեթի բարձրավանդակն է՝ բլրավոր սարահարթերի և ներքին լեռնաշղթաների զուգակցմամբ:

4.Բացատրել Ճապոնիայի տնտեսության արագ զարգացման նախադրյալները, բացատրել «Փակ դռների քաղաքականություն »

Եղիշե Չարենց նամակ

1.Իմ կարծիքով այստեղ պակասում են նրա նամակները, կամ հոդվածները…

http://aysor.am/am/news/2013/08/19/eghishe-charenc-tumanyan/

2.Ես դիտել եմ Մենք հայ ենք ֆիլմադարանը, որտեղ առաջ է բերվում մի վարկած թե ինչպես պատանի բանաստեղը ընտրեց իր կեղծ անունը:Ասում են որ բանաստեղծը չար է եղել և 1915 թ.  Նա չլսեց իր հորը և գնաց մարտի: Նա չար է չեր համակերպվում  ուզում էր  գնալ մարտի և հասնում է իր ուզածին:Հենց այդ տեղի հիման վրա է գրում Դանթեական առասպելը:Հետո այդ չար տղան մեկնումէ ՄՈսկվա:Ասւոմ  որ Հանճարները միշտ շտապում են, երիտասարդներն էլ են շտապում:

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մարմնի և միջավայրի միջև տեղի ունեցող գազափոխանակությունը կոչվում է շնչառություն։ Նորմալ կենսագործունեության համար մարմնին անհրաժեշտ է էներգիա։ Սննդանյութերից էներգիայի ստացումն ընթանում է թթվածնի կլանմամբ և ածխաթթու գազի անջատմամբ։ Քանի որ մարմնում չկա թթվածնի պաշար, առանց որի բջիջները մահանում են, ապա անհրաժեշտ է թթվածնի անընդհատ մուտք մարմին։ թի խոռոչի ներքին մակերեսը պատված է արյունատար անոթներով հարուստ լորձաթաղանթով: Ներշնչվող օդը քթի խոռոչում տաքանում է, խոնավանում, մաքրվում փոշուց և մասամբ վարակազերծվում։ Ապա այն անցնում է քթաըմպան, ըմպան, իսկ հետո՝ կոկորդ։ Կոկորդում գտնվում են ձայնալարերը, որոնք թրթռում են իրենց միջով օդ անցնելիս և առաջացնում ձայն։ Կոկորդով օդն անցնում է շնչափող, որը գտնվում է կերակրափողի առջևում։ Կլման ժամանակ մակկոկորդը կափույրի նման փակում է կոկորդի մուտքը և խոչընդոտում շնչառական ուղիների մեջ օտար մասնիկների ու հեղուկների թափանցմանը։ Կրծքավանդակի խոռոչում շնչափողը բաժանվում է երկու՝ աջ և ձախ բրոնխների։ Բրոնխները ճյուղավորվում են՝ առաջացնելով բրոնխիալ ծառ, որի ծայրամասային օդատար խողովակները վերածվում են թոքաբշտերի:

http://armmedicine.do.am/load/o_39_rgan_o_39_rgan_hamakarg/shnchar’akan_hamakarg/3-1-0-15

Աառաջադրանք 4 և 5

4.Հ.Թումանյանը նաև գրել է Հեքիաթներ, քառյակներ, լեգենդներ, պոեմներ, բալլադներ, բանաստեղծություններ, չափածո ֆելիետոններ,առակներ:
5.Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին.
Աստեղային երազների աշխարհքներում լուսակաթ,
Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն,
Առատ, անհատ` Աստծու նման` միշտ տեղալուց հոգնել եմ ես,
Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անգոհ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ,
Ծով է իմ վիշտն անափ ու խոր,
Հիմա բացե՜լ են հանդես
Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել,
Ինչքա՜ն ցավ եմ տեսել ես,
Լինե՜ր հեռու մի անկյուն,
բանաստեղծություններ-Իմ երգը,Մանկություն, Եկու սև ամպ
Հոդվածներ- Ձևն ու հոգին, Թումանյանի անսասան օրենքը:
Թմկաբերդի առումը, Փարվանա

Լեգենդ

Միջին դարերում է ծագում իր բնոքւյթով սրանց շատ մոտ  էպիկկան մի ուրիշ տեսակ լեգենդ,, որը սովորաբար հյուսվում էր քրիստոնեական եկեղեցու նշանավոր գործիչների սուրբ արարքների, տանջանքների ու մահվան շուրջ:Ավելի լայն առումով, լեգենդ չափածո կամ արձակ ստեղծագործություն էր,որի մեջ ժողովուրդը պատմում էր   մարդկանց և բնության հետ կապված  զանազան ավադույթներ:Դեպքերն ու դեմքերը  իրական աշխարհից  սովորաբար տեղափոխվում էին  հրաշապատում, ֆանտաստիկ ոլորտ:Հայկական միջնադարյան  լեգենդներից են ՝ Հայոց Արշակ Թագավորի և պարսից Շապուհ արքայի մասին հյուսված զրույցը: