Լեգենդ

Միջին դարերում է ծագում իր բնոքւյթով սրանց շատ մոտ  էպիկկան մի ուրիշ տեսակ լեգենդ,, որը սովորաբար հյուսվում էր քրիստոնեական եկեղեցու նշանավոր գործիչների սուրբ արարքների, տանջանքների ու մահվան շուրջ:Ավելի լայն առումով, լեգենդ չափածո կամ արձակ ստեղծագործություն էր,որի մեջ ժողովուրդը պատմում էր   մարդկանց և բնության հետ կապված  զանազան ավադույթներ:Դեպքերն ու դեմքերը  իրական աշխարհից  սովորաբար տեղափոխվում էին  հրաշապատում, ֆանտաստիկ ոլորտ:Հայկական միջնադարյան  լեգենդներից են ՝ Հայոց Արշակ Թագավորի և պարսից Շապուհ արքայի մասին հյուսված զրույցը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s