Սովորողի նախագծային աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

 • ուսումնասիրություն (անհրաժեշտ նյութերի որոնում, ընտրություն)
  Ուսումնասիրելեմ Աղայանի կենսագրությունը և մանկավարժական գործենեությունը:
  • տեքստի վերլուծում, բովանդակության քննարկում, եզրակացության ձևակերպում, ասված խոսքի հիմնավորում
  • Դիտելեմ Ղազարոս Աղայանի մասին պատմող ֆիլմը և գրավոր շարադրել,կարդացելեմ Երկու խոշոր չարիք-հոդվածը և պատասխանել եմ հարցերին:
   • ստեղծական մտածողության առկայություն
    Գրելեմ իմ մութ և լույս աշխարհները:Ինչ եմ հասկանում  «Երբ մարդը խիղճ չունի, մեռածի հաշվում է» ատահայտությունը և ինչ է խիղճը:
    • կարդացած տեքստերի համադրում, դրանց տարբերությունների քննարկում, եզրակացություն-հետևություն անելու նախնական հմտություն
    • Փորձելեմ գտնել մեր ուսուցիչների և Աղայանին 7 նմանություն: