Ես կարողանում եմ (Աշխարհագրություն)

1535025_293398290826993_708916727330840521_n

Ես կարողանում եմ համացանցից գտնել տեղեկություներ, կարդալ վերարտադրել, պատրաստել ֆիլմեր, սովորել քարտեզների վրա ցույց տալ երկիրները և նրանց քաղաքները  , պատրաստել ուսուցողական խաղերը: Նաև կարողանում եմ ինքս քարտեզներ ստեղծել ուրվագծային քարտեզների վրա: Եվ այս ամենի արդյունքում ստեղծել եմ տարբեր մեիափաթեթներ, որոնք կարող եք տեսնել իմ բլոգի աշխարհագրություն բաժնում:

Աշխարհագրություն բաժին-https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
Եվրոպա մեդիափաթեթ-https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2013/10/03/%D5%B4%D5%A5%D5%AE-%D5%A2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1/
Ասիա մեդիափաթեթ-https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/03/13/%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%A1-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD/

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն

Կարդացել եմ Ֆրանսիայի մեծ հեղափոխության մասին և համացանցում և պատմության գրքից:Համացանցում տեղեկություները քիչ էին իսկ գրքում շատ:Համացանցում հիմնականում ընդհանուր է պատմում որ Ֆրանսիայի մեծ հեղափոխությունը սկսեց 18-րդ դարի կեսերից,վերացվեց միապետություն հռչակվեց հանրապետություն: Իսկ գրքում ավելի մանրամասն է գրված:Այսինքն ինչ պատահեց ինչ եղավ ինչպես եղավ :Պատմում է թե ինչպես գյուղացիների համատարած սննկացման պատճառով կրճատվել էին հարկերը: ՊԱտմում է միապետության անկման մասին:Թե ինչպես Ասիայի և Ֆրանսիայի մեջ պայքար սկսվեց:ՊԱտմում է թե ինչպես թագուհի ՄԱրիա-Անտուանետը ավստրացիներին տվել էչ Ֆրանսիայի ռազմական գործենեության գաղտնի պլանը:

Պատմություն

Հարցը՝ Երբ ՝ տեղի ունեցել Վիեննայի վեհաժողովը:Ներկայացրեք դր ընդունած հիմնական որոշումները:Ովքեր և ինչ նպատակով ստեղծեցին Սրբազան դաշինքը:Բարենորոգումների ուղիով ընթանալով՝Անգլիան ինչ արդյունքներ արձանագրեց 19-դ առաջին կեսին:

 

Պատասխան՝ Վիեննայիվեհաժողովըտեղիէունեցել 1814-1815 թթ. ԱվստրայիքաղաքՎիեննայում  Նապոլեոնիհաղթածպետություններիղեկավարներիկողմից: Վեհաժողովիմասնակիցներըկարծումէին, որՄեծհեղափոխությունը  խախտելէԵվրոպայիբնականոնկյանքը:Նրաքնորոշեցինվերականգնելնախկինկարգը՝իշխանությունըվերադարձնելովտապալվածարքայատոհմերինուիշխանականտներին:Պայմանավորվեցիննաևհամատեղուժերովպայքարելնորհեղափուխությանդեմ: Սրբազանդաշինքըստեղծվեցեվրոպականգահակալներիհամար: ԱյնտեղգերիշխումէինՌուսաստանը,ԱվստրիանևՊրուսիան: Համատեղջանքերովնրանք  1820-1830 թթ. ճնշեցինհեղափոխականշարժումներն  Իտալիայում, Լեհաստանում:  19-դառաջիկեսինԱնգլիաննույնպեսկարիքուներ  բարենորոգումների: Արդրունաբերական  հեղաշրջմանհետևանքովմեծապեսփոխվելէր  հասրակությանտնտեսականևընկերայինկառուծվածքը: Առաջացելէինձեռներցիներ  ևբանվորներիդասակարգերը, որոնքունեինբազումչլուծվածհիմնախնդիրներ: Ձեռներցներըևբանվորներըձկտումէինմանսնակցությունունենալ  պետականկյանքին: Համառպայքարիցհետոխորհրդարանը 1832թ. ընդունեցնորընտրականօրենք, որըզգալիորենընդլայնեց  ընտրողներիթիվը՝  ի հաշվիանշարժգույքունեցողանձանց:Սակայնբանվորներըչստացանընտրականիրվունքևպայքարըշարունակեցին: Բարենորոգումներիմյուսասպարեզըտնտեսությանազատանկացումնէր, այսինքն՝ազատձեռներցության  ևտնտեսականմրցակցության  խոչընդոտողզանազանարգելքներիվերացումը:Անգլիայումարտահանումներըավելիշատէինքաններմուծումները:Դահնարավորությունէրտալիսփոխհատւցելուգյուղատնտեսությանկորուստները: ԱյսճանապրովէլԱնգլիանդարձավաշխարհիամենազատականտնտեսությունունեցողերկիրը: Անգլիանպաշտոնապեսվարումէրազատառևտրիքաղաքականություն:ԱյսպիսովբարենորոգումներովԱնգլիանոտքդրեցարդյունաբերականհասարակությաննորշրջափուլ:

Ես կարողանում եմ (Հայոց լեզու, գրականություն)

 1. AGKKG0gIVdY1.Գիտելիքների համակարգ

Այս բաժինը գրեթե բացակայում է: Սակայն մենք հայոց  լեզվի ժամին կատարում ենք վարժություններ: ԵՎ կատարել ենք առցանց թեստ: https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/05/20/%D5%A1%D5%BC%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%A9%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/

 1. Կարողություններ և հմտություններ

Կարողանում եմ տարբերել գրական ժանրերը, խոսքի մասերը, ( հոմանիշները հականիշներից, բայը գոյականից, ածականը ածանցավորից և այլն):

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/03/04/%D5%AC%D5%A5%D5%A3%D5%A5%D5%B6%D5%A4/

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/03/04/%D5%BA%D5%B8%D5%A5%D5%B4/

 1. Համագործակցային կարողություններ և հմտություներ

Կարողանում եմ վերլուծել, ամփոփել կարծիքոս հայտնել և հիմնավորել: Գրականության ժամին մենք կատարել ենք տարբեր նախագծեր: Կարդացել ենք կատարել վարժություւններ , վերլուծություններ և  վերջում ամփոփել: Կներկայացնեմ իմ նախագծերից մեկը: https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/04/09/%D5%AB%D5%B4-%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9-%D6%87-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD-%D5%AF%D5%B8%D5%B2%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%A8/

 1. Ստեղծագործական կարողություներ և հմտություններ

ԿԱրողանում եմ ստեղծագործել, հորինել պատմություներ: Սա իմ ամենասիրած գործերից մեկն է: Շարադրում եմ իմ մտքերը: Դրանք դուք կարող եք տեսնել իմ բլոգի «Իմ մտքեր» բաժնում:

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/category/%D5%AB%D5%B4-%D5%B4%D5%BF%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8/

Ես կարողանում եմ

gs9YFrZAopM

Ես կարողանում եմ

 1. Լսել և հասկանալ ռուսերեն խոսքը

Ես լսում և հասկանում եմ ռուսերեն: Դիտում եմ ռուսական հաղորդումներ և դիտում ֆիլմեր: Հասկանում եմ թե ինչ է ասում ռուսաց լեզվի ուսուցչուհին:

 

 1. Խոսել

Կարողանում եմ որոշ չափով խոսել ռուսերեն: Հիմնականում ռուսերեն խոսում եմ ռուերենի դասաժամին և առմանը, երբ իմ հարազատները գալիսեն Ռուսաստանից: Քանի որ նրանք այդքան էլ լավ չգիտեն հայերեն, ես նրանց հետ ռուսերեն եմ խոսում:

 1. Կարդալ

Կարողանում եմ կարդալ: Կարդում եմ գրքեր, ամսագրեր, լուրեր և այլն:

 1. Գրել

Կարողանում եմ գրել ռուսերեն: Գրելու համար միտք է պետք, ես մտքուս հայերեն ասում եմ, իսկ հետո թարգմանում ռուսերեն և գրում մտքիս եկածը:

 1. Թարգմանություն

Թարգմանություներ կատարում եմ դասի ժամանակ: Այս պահին նույնպես փորձում եմ մի տեքստ թարգմանել դելֆիների մասին:

 

Առցանց թեստային աշխատանք

1. Սխալներնուղղեք.

վախումեմ- Վախենում եմ
բազմիցսանգամ-բազմիցս
հազվադեպէպատահում- հազվադեպ պատահող
ուրիշայլմարդիկ-ուրիշ մարդիկ
խոսքըքեզէվերաբերվում- խոսքը քեզ է վերաբերվում
ճապոնուհիմարզուհի- ճապոնացի մարզուհի
ձերպես- ձեզ պես
իօգուտ-հոգուտ
խոստովանվել-խոստովանել
փախնել,-փախչել
կապնվել-կապվել
զանգվել,-զանգել
երիցսանգամ,-երիցս
ներէդնում,-ներդրում
դուրսգնալդուրս,-դուրս գնալ
ներսմտավներս- ներս մտնել
թողել-թողնել
սիրահարվելմեկիվրա- սիրահարվել մեկին

 1. Այսմասերըմիացներով` բառերկազմեք.

հոգի+վիճակ-հոգեվիճակ
հոգի+ որդի-հոգեորդի
ոգի+ավորված-ոգևորված
տարի+վերջ-տարեվերջ
գինի+ավետ-գինավետ
ոսկի+վառ – ոսկեվառ
ալի+հեր:-ալեհեր

 

3. Հետևյալբառակապակցություններիիմաստըմեկբառովարտահայտեք.

ա. գետիսկիզբառնելուտեղը- գետաբերան

բ. ծովիջրերիհետքաշվելը-ծովափ

գ. լեռանստորինմասը-ստորոտ

դ. ձկներիխումբը-վտառ

ե. գորտիձագ-շերեփուկ

4. Մաքուրբառինառնվազն 5 հոմանիշգրեք:

Մաքուր- Անարատ, ջինջ, վճիտ,բյուրեղային,զուլալ

5. Կապույտիերանգներմատնանշողբառերգրեք:

Երկինք, ծով, երկնագույն:

 

 

 

Արջի ծառայություն

 1. Ինչ է ասել արջի ծառայություն:
  Առջի ծառայություն ասելով հասկանում եմ երբ փորձում ես օգնել, բայց օգնելու փոխարեն խանգարում էս:
 2. Փորձիր վերլուծել առակը:

Առակը արջի ծառայության նմանեցնող մի տղայի մասին էր, որը ցանկանալով խաղալ իր գործը արագ էր անում, որի հետևանքով էլ մուրճեվ հարվածեց իր մատին: Հաջորդ տղան փրձելով օգնել նրան հասկացավ որ մարդ պետք է իր սխալների վրա սովորի և հետո շարունակի իր գործը:Առակը կցուցանում է որ սկզբից գործ է պետք անել քո սխալների վրա սովորել, իսկ հետո շարունակել գործդ:

Ի՞նչեսկարծում, ի՞նչկապկարողէլինել  նյութինկցվածլուսանկարիևառակիներքինասելիքիմիջև:

Քանի որ ծաղիկնե էր միայն նկարում վառ գույներով պատկերված, իմ կարծիքով ասում էր, որ եթե տղան սովորի իր սխալների վրա շարունակի իր գործը նա էլ ծաղիկի նման կփայլի:

 

Իմ ուսումնական պլանը

Էլեն Հովհաննիսյան  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, միջին դպրոց 8-րդ դասարան

Իմ անհատական ուսումնական պլանը

 1.  Ընտրության գործենեություն- Սեբաստացի TV
 2. Մարմնակրթություն- Վոլեյբոլ
 3. Առարկաների ընտրություն- Հայոց  լեզու գրականություն, լեզուներ, Աշխարհագրություն
 4. Ակումբային գործենեություն- Տիեզերք ակումբ

 

 

Հաջորդ տարի ընտրության գործենեությունը կնտրեմ Սեբաստացի TV-ին, քանի որ  ինձ սկսել է հետաքրքրել այն ամենը ինչ կապված է TV-ի հետ:Մարմնակրթությունը՝ վոլեյբոլ,  քանի որ ուզում եմ շարունակել զբաղցել այդ սպորտով: Առարկայի գործենեությունը կնտրեի լեզուներ , հայոց լեզուև աշխարհագրություն, որովհետև ուզում եմ այդ գծով շարունակել:Իսկ ակումբային գործենեությունը՝Տիեզերք ակումբ քանի որ ուզում եմ նոր բան սովորել: