Ես կարողանում եմ (Հայոց լեզու, գրականություն)

  1. AGKKG0gIVdY1.Գիտելիքների համակարգ

Այս բաժինը գրեթե բացակայում է: Սակայն մենք հայոց  լեզվի ժամին կատարում ենք վարժություններ: ԵՎ կատարել ենք առցանց թեստ: https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/05/20/%D5%A1%D5%BC%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%A9%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/

  1. Կարողություններ և հմտություններ

Կարողանում եմ տարբերել գրական ժանրերը, խոսքի մասերը, ( հոմանիշները հականիշներից, բայը գոյականից, ածականը ածանցավորից և այլն):

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/03/04/%D5%AC%D5%A5%D5%A3%D5%A5%D5%B6%D5%A4/

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/03/04/%D5%BA%D5%B8%D5%A5%D5%B4/

  1. Համագործակցային կարողություններ և հմտություներ

Կարողանում եմ վերլուծել, ամփոփել կարծիքոս հայտնել և հիմնավորել: Գրականության ժամին մենք կատարել ենք տարբեր նախագծեր: Կարդացել ենք կատարել վարժություւններ , վերլուծություններ և  վերջում ամփոփել: Կներկայացնեմ իմ նախագծերից մեկը: https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/04/09/%D5%AB%D5%B4-%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9-%D6%87-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD-%D5%AF%D5%B8%D5%B2%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%A8/

  1. Ստեղծագործական կարողություներ և հմտություններ

ԿԱրողանում եմ ստեղծագործել, հորինել պատմություներ: Սա իմ ամենասիրած գործերից մեկն է: Շարադրում եմ իմ մտքերը: Դրանք դուք կարող եք տեսնել իմ բլոգի «Իմ մտքեր» բաժնում:

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/category/%D5%AB%D5%B4-%D5%B4%D5%BF%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s