Ես կարողանում եմ (Հայոց լեզու, գրականություն)

  1. AGKKG0gIVdY1.Գիտելիքների համակարգ

Այս բաժինը գրեթե բացակայում է: Սակայն մենք հայոց  լեզվի ժամին կատարում ենք վարժություններ: ԵՎ կատարել ենք առցանց թեստ: https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/05/20/%D5%A1%D5%BC%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%A9%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/

  1. Կարողություններ և հմտություններ

Կարողանում եմ տարբերել գրական ժանրերը, խոսքի մասերը, ( հոմանիշները հականիշներից, բայը գոյականից, ածականը ածանցավորից և այլն):

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/03/04/%D5%AC%D5%A5%D5%A3%D5%A5%D5%B6%D5%A4/

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/03/04/%D5%BA%D5%B8%D5%A5%D5%B4/

  1. Համագործակցային կարողություններ և հմտություներ

Կարողանում եմ վերլուծել, ամփոփել կարծիքոս հայտնել և հիմնավորել: Գրականության ժամին մենք կատարել ենք տարբեր նախագծեր: Կարդացել ենք կատարել վարժություւններ , վերլուծություններ և  վերջում ամփոփել: Կներկայացնեմ իմ նախագծերից մեկը: https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/2014/04/09/%D5%AB%D5%B4-%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9-%D6%87-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD-%D5%AF%D5%B8%D5%B2%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%A8/

  1. Ստեղծագործական կարողություներ և հմտություններ

ԿԱրողանում եմ ստեղծագործել, հորինել պատմություներ: Սա իմ ամենասիրած գործերից մեկն է: Շարադրում եմ իմ մտքերը: Դրանք դուք կարող եք տեսնել իմ բլոգի «Իմ մտքեր» բաժնում:

https://elenhovhannisyan2.wordpress.com/category/%D5%AB%D5%B4-%D5%B4%D5%BF%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8/

Ես կարողանում եմ

gs9YFrZAopM

Ես կարողանում եմ

  1. Լսել և հասկանալ ռուսերեն խոսքը

Ես լսում և հասկանում եմ ռուսերեն: Դիտում եմ ռուսական հաղորդումներ և դիտում ֆիլմեր: Հասկանում եմ թե ինչ է ասում ռուսաց լեզվի ուսուցչուհին:

 

  1. Խոսել

Կարողանում եմ որոշ չափով խոսել ռուսերեն: Հիմնականում ռուսերեն խոսում եմ ռուերենի դասաժամին և առմանը, երբ իմ հարազատները գալիսեն Ռուսաստանից: Քանի որ նրանք այդքան էլ լավ չգիտեն հայերեն, ես նրանց հետ ռուսերեն եմ խոսում:

  1. Կարդալ

Կարողանում եմ կարդալ: Կարդում եմ գրքեր, ամսագրեր, լուրեր և այլն:

  1. Գրել

Կարողանում եմ գրել ռուսերեն: Գրելու համար միտք է պետք, ես մտքուս հայերեն ասում եմ, իսկ հետո թարգմանում ռուսերեն և գրում մտքիս եկածը:

  1. Թարգմանություն

Թարգմանություներ կատարում եմ դասի ժամանակ: Այս պահին նույնպես փորձում եմ մի տեքստ թարգմանել դելֆիների մասին: