Առցանց թեստային աշխատանք

1. Սխալներնուղղեք.

վախումեմ- Վախենում եմ
բազմիցսանգամ-բազմիցս
հազվադեպէպատահում- հազվադեպ պատահող
ուրիշայլմարդիկ-ուրիշ մարդիկ
խոսքըքեզէվերաբերվում- խոսքը քեզ է վերաբերվում
ճապոնուհիմարզուհի- ճապոնացի մարզուհի
ձերպես- ձեզ պես
իօգուտ-հոգուտ
խոստովանվել-խոստովանել
փախնել,-փախչել
կապնվել-կապվել
զանգվել,-զանգել
երիցսանգամ,-երիցս
ներէդնում,-ներդրում
դուրսգնալդուրս,-դուրս գնալ
ներսմտավներս- ներս մտնել
թողել-թողնել
սիրահարվելմեկիվրա- սիրահարվել մեկին

 1. Այսմասերըմիացներով` բառերկազմեք.

հոգի+վիճակ-հոգեվիճակ
հոգի+ որդի-հոգեորդի
ոգի+ավորված-ոգևորված
տարի+վերջ-տարեվերջ
գինի+ավետ-գինավետ
ոսկի+վառ – ոսկեվառ
ալի+հեր:-ալեհեր

 

3. Հետևյալբառակապակցություններիիմաստըմեկբառովարտահայտեք.

ա. գետիսկիզբառնելուտեղը- գետաբերան

բ. ծովիջրերիհետքաշվելը-ծովափ

գ. լեռանստորինմասը-ստորոտ

դ. ձկներիխումբը-վտառ

ե. գորտիձագ-շերեփուկ

4. Մաքուրբառինառնվազն 5 հոմանիշգրեք:

Մաքուր- Անարատ, ջինջ, վճիտ,բյուրեղային,զուլալ

5. Կապույտիերանգներմատնանշողբառերգրեք:

Երկինք, ծով, երկնագույն:

 

 

 

Արջի ծառայություն

 1. Ինչ է ասել արջի ծառայություն:
  Առջի ծառայություն ասելով հասկանում եմ երբ փորձում ես օգնել, բայց օգնելու փոխարեն խանգարում էս:
 2. Փորձիր վերլուծել առակը:

Առակը արջի ծառայության նմանեցնող մի տղայի մասին էր, որը ցանկանալով խաղալ իր գործը արագ էր անում, որի հետևանքով էլ մուրճեվ հարվածեց իր մատին: Հաջորդ տղան փրձելով օգնել նրան հասկացավ որ մարդ պետք է իր սխալների վրա սովորի և հետո շարունակի իր գործը:Առակը կցուցանում է որ սկզբից գործ է պետք անել քո սխալների վրա սովորել, իսկ հետո շարունակել գործդ:

Ի՞նչեսկարծում, ի՞նչկապկարողէլինել  նյութինկցվածլուսանկարիևառակիներքինասելիքիմիջև:

Քանի որ ծաղիկնե էր միայն նկարում վառ գույներով պատկերված, իմ կարծիքով ասում էր, որ եթե տղան սովորի իր սխալների վրա շարունակի իր գործը նա էլ ծաղիկի նման կփայլի:

 

Սովորողի նախագծային աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

 • ուսումնասիրություն (անհրաժեշտ նյութերի որոնում, ընտրություն)
  Ուսումնասիրելեմ Աղայանի կենսագրությունը և մանկավարժական գործենեությունը:
  • տեքստի վերլուծում, բովանդակության քննարկում, եզրակացության ձևակերպում, ասված խոսքի հիմնավորում
  • Դիտելեմ Ղազարոս Աղայանի մասին պատմող ֆիլմը և գրավոր շարադրել,կարդացելեմ Երկու խոշոր չարիք-հոդվածը և պատասխանել եմ հարցերին:
   • ստեղծական մտածողության առկայություն
    Գրելեմ իմ մութ և լույս աշխարհները:Ինչ եմ հասկանում  «Երբ մարդը խիղճ չունի, մեռածի հաշվում է» ատահայտությունը և ինչ է խիղճը:
    • կարդացած տեքստերի համադրում, դրանց տարբերությունների քննարկում, եզրակացություն-հետևություն անելու նախնական հմտություն
    • Փորձելեմ գտնել մեր ուսուցիչների և Աղայանին 7 նմանություն:

Ղազարոս Աղայան նախագծի ամփոփում

Առաջադրանք 2
Համեմատիր Աղայանի և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող մանկավարժության հիմնական դրույթները՝  փորձելով գտնել 7 նմանություն կամ տարբերություն:
7 նմանություն
1. երկսեռ ուսուցում
2.Նա և մեր ուսուցիչներն նույնպես գրելեն ուսուցողական գրքեր
3.Աղայանը ինչպես նաև մեր ուսուցիչների նպատակն է մեզ կրթել զարգացնել և այլն
4.Մանկավարժական վարպետություն
5.Դասավանդման կատարելիություն
6.սեր երեխաների նկատմամբ
7.«Խաղալն ու երգելը երեխայոց… հատկություններն են», ես նկատելեմ որ կրստեր դպրոցներում նաև պարտեզներում երեխաներին սովորեցնումեն ժողովրդական երգեր որպեսզի չանաչեն մեր արվեստը:
Առաջադրանք 3 
Նայեք Ղազարոս Աղայանի մասին պատմող ֆիլմը և 5-7 նախադասությամբ գրավոր շարադրեք:
Ղազարոս Աղայանի մասին ֆիլմում պատմում էր իր գյուղի՝ Բորնիս խաչենի մասին :Գյուղն իր համար մուսա է եղել .. նա այտեղ է կարողացել իր մտքերը արտահայտել թղթին:Նրա մասին բոլորը միայն լավ են խոսում, նրա նման չկար նա միակներ:Գյուղի օդը սարերը, մարգագետիները նրան ուժ էին տալիս գրելուն: Նա նաև կարողանում էր գեղեցիկ խոսել երեխաների հետ:Նրա գյուղում գրած բանաստեղծություները շատ մաքուր հասկացվող և ջինջ էին:Նա նաև եղել է մանկավարժ, և նրա նպատակն էր կրթել ուժեղ խելոք առաքինի մարդկանց:

Առաջադրանք 4

Կարդա Ղազարոս Աղայանի  «Վաճառականի խիղճը» հեքիաթը:

Փորձիր վերլուծել գործակատարի «Երբ մարդը խիղճ չունի, մեռածի հաշվում է» միտքը:

«Երբ մարդը խիղճ չունի, մեռածի հաշվում է» ասելով ես հասկանում եմ մի մարդու ով չունի խիղճ, որը չի կարող մարդ լինել, միայն ֆիզիկապես…Նա չիզգում  չի ցավում:Սակայն իմ կարծիքով չի կարող այդպիսի մարդ լինել, հաստատ մի թույլ տեղ կունենա հոգու խորքում գոնե մի փոքր խիղճ կլինի:

Ներկայացրու խնդրեմ քո պատկերացումները խղճի մասին:

Խիղճ ասելով նկատի ունեմ մի երևույթ, որի միջոցով կարողանում են զգալ, ցավել, խղճալ: Խղճի միջոցով ենք ապրում, մեզ մարդ զգում: Շատ ժամանակ հենց խիղճն է մեզ դրում անել այնպիսի բաներ, որոնք ազդում են մեր խղճի վրա սակայն անել չենք ուզում: Խղճի միջոցով մարդ կարողանում է  կառավարել դիմացինին:

 

Առաջադրանք 5

(Հատվածները Ղազարոս Աղայանի  «Մանկական աշխարհայացք կամ Լույս ու մութ աշխարհները» հեքիաթից  են):

1. «Զարմանալի մի աշխարհ է մանկական աշխարհը․ ափսո՜ս, որ մարդ խելահաս եղած ժամանակ՝ է՛լ չի կարողանում մտնել այդ աշխարհը, որ իր առաջվան լսածները մեկ անգամ էլ լսե։ Ամենայն ինչ, որ մանկության ժամանակ մոտիկ էր, մեծացած ժամանակ հեռանում է. ինչ որ հեշտ էր՝ դժվարանում, ինչ որ պարզ և հասկանալի էր՝ խավարում է և անըմբռնելի դառնում։ Ինչքան հիմա ես հիշում եմ, մանկությանս ժամանակ մեզ համար ոչ մի վերացական բան չկար, ամենայն ինչ տեսանելի և շոշափելի էր։

Առաջ Մութ աշխարհն էլ է եղել մեզանից մոտիկ,– ասում էր Գյուլնազ տատը։– Պատահել է, որ աղջկերքն իլիկ մտնելիս՝ հանկարծ թելը կտրվել է, և իլիկը մի հորի միջով ընկել է Մութ աշխարհը։ Եթե իլիկ մանող աղջիկը մի բարի աղջիկ է եղել, Ներքի աշխարհի բարի պառավները նրա իլիկը վեր նետելով՝ ետ են դարձրել նրան։ Բայց հիմա Ներքի աշխարհն էլ է հեռացել մեզանից»։

1.Հնարավորինս մանրամասն ներկայացրեք խնդրեմ ձեր աշխարհի մութ ու լույս կողմերը:

Իմ հոգում կա երկու ուղություն ՝ մութ և լույս:Չեմ սիրում մութ կողմը սակայն շատ ժամանակ չեմ կարողանում փախչել դրանից:Լույս կողմը ինձ հավատ է ներշնչում, այնտեղ իմ մանկությունն է թաքնված:Մութ կողմում իմ հաղթահրած և չհաղթարահարց սակայն տխուր պատմություններն են:Լուսի շնորհիվ  դրանք ես մոռանում եմ, քայլում եմ առաջ, տեսնելով լավը:

2.«Հին ժամանակներում, ճշմարիտ է, Ներքի և Վերին աշխարհների մեջ սերտ հարաբերություն է եղել, բայց հետո մեր մեղքիցն է եղել, թե պատահմամբ՝ մեր աշխարհը ցածրացել է, առաջ՝ քիչ, և հետո՝ շատ։ Լսած ենք, որ մեր հեռացած ժամանակն էլ մի սանդուղք է եղել, և այդ սանդուղքով արդար մարդիկը վեր բարձրանալիս և վայր իջնելիս են եղել, բայց հիմա այդ սանդուղքն աներևութացել է, էլ չի երևում…»:

Ի՞նչ եք կարծում, մարդիկ ի՞նչ պետք է  անեն, որպեսզի այդ սանդուղքն առաջվա նման կարողանան տեսնել:

Առաջին հերթին մարդիկ պետք է մարդ լինեն, կենդանի արարած խղճով և զգացմունքներով, լավատես և ժպտերես:Սանդուխքը չեն կարող հետ բերել, այն կարող են նորից ստեղել, ավելացնելով ավելի շատ ջերմություն  սեր:

Առաջադրանքը Նունե Մովսիսյանի բլոգից-http://movsisyannune.com/2013/04/02/%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80/

 

Առաջադրանք 6 

Կարդա Աղայանի «Երկու խոշոր չարիք»  հոդվածը  (1898 թ.) և պատասխանիր հետևյալ հարցերին:

1.Ի՞նչ երկու խոշոր չարիքի մասին է խոսքը:

Խոսքը մտավոր հոգնածության և ներվոտության մասին է:

2.Որո՞նք են այդ չարիքների առաջացման պատճառները:

Ներվոտությունը առաջ է եկել այն բազմաթիվ նշանավոր պատմական դեպքերից, որոնք ցնցեցին մեր դարում  մի շարք սերունդների մտքեր. Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, Նապոլեոնյան պատերազմներ, մտքերի շարժում մեր դարի կեսում, տեխնիկական գիտությնների հսկայական զարգացումն, կյանքի կենցաղավարության արմատական փոփոխություն շոգու և էլեկտրականության  ազդեցության  տակ, գույության կռվի ասպարեզում արտահայտած սարսափելի եռանդը, ազգաբնակության խոշոր կենտրոների աճում, կրոնի կռիվն աճող նյութապաշտության դեմ, սոցիալական վարպետությունների տարածումն, կապիտալիզմի և պրոլետարիատի ահագին զարգացումն –այդ բոլորը խոր տպավորություն գործեց մարդկանց ներվային սիստեմի վրա և անջնջելի հետք թողեց:

Մտավոր հոգնածության պատճառն է ժամանակակից դպրոցն ու կրթական սիստեմն է, գլխավորապես գիմնազիաները և համալսարաններն են:

3.Ինքը` Աղայանը, ի՞նչ զորեղ դարմաններ է առաջարկում այդ երկու խոշոր չարիքների հաղթահարման համար:

Բինեն և Անրին եզրփակումնեն նրանով որ պետք  դեն շպրտել հին սիստեմը և ստեղծել նորը, այն պետք է հիմնվի  դիտողության և փորձի վրա , այսինքն այն սյուների վրա , որոնց վրա հիմնաված է ամբողջ ժամակակաից գիտությունը:Ահա զորեղ դարմանները, որոնք ներկայացրել էր Աղայանը:

Առաջադրանք 7
Կատարված աշխատանքի վերլուծություն-Կատարածս աշխատանքի վերլուծություն

Առաջադրանք 8

Կատարած աշխատանքի գնահատում
Ես ինձ կգնահատեի 8, որոշ չափով արելեմ բոլոր առաջադրանքները:

Խիղճ

«Երբ մարդը խիղճ չունի, մեռածի հաշվում է» ասելով ես հասկանում եմ մի մարդու ով չունի խիղճ, որը չի կարող մարդ լինել, միայն ֆիզիկապես…Նա չի զգում  չի ցավում:Սակայն իմ կարծիքով չի կարող այդպիսի մարդ լինել, հաստատ մի թւյլ տեղ կունենա և հոգու խորքում գոնե մի փոքր խիղճ կլինի:

Խիղճ ասելով նկատի ունեմ մի երևույթ, որի միջոցով կարողանում են զգալ, ցավել, խղճալ: Խղճի միջոցով ենք ապրում, մեզ մարդ զգում: ասելով նկատի ունեմ մի երևույթ, որի միջոցով կարողանում են զգալ, ցավել, խղճալ: Խղճի միջոցով ենք ապրում, մեզ մարդ զգում:

Եղիշե Չարենց ամփոփում

Եղիշե Չարենց անցնում ենք միշտ, կարդում ենք միշտ , բայց ամեն անգամ ավելի նոր գիտելիք ստանալով :

Եղիշե Չարենցի բանաստեղծություները հաճույքով եմ կարդում:Կարդացել եմ`Էլի գարուն կգա, Տաղ անձնական,Էլի գարուն կգա, Տաղ անձնական,ԿԱՊՈՒՏԱՉՅԱ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՑ ,ԱՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ,Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում…..:Անգիր եմ սովորել Տաղ անձնականը, Անքնությունը, Ելի գարուն կգա,…..Տեսադարանից դիտել եմ Կապուտաչյա հայրենիքը, Տաղ անձնական, Ես իմ անուշ հայաստանի, Անքնություն,Ծիածան և Ծաղիկները հեզ ֆիլմերը և թերություեր ու առավելություներն եմ գտել:Դիտելեմ վիրտուալ ճանապարհուրդությում Տեսաֆիլմը գտելեմ 3 կանգառները այնուհետև նրանց մասին տեղեկություներ հանել:Կարդացելեմ Եղիշե Չարենցի նամակները:

Եղիշե Չարենց

Առաջադրանք 1

Տեսաֆիլմում կանգ են առնում 3 կանգառում առաջինը՝ Կարսի Ս.ԱՌաքելոց եկեղեցին,Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանը և Մխիթր Սեբաստացի կրթահամալիրը:

 

ԿԱՐՍԻ Ս. ԱՌԱՔԵԼՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻ

ԿԱՐՍԻ Ս. ԱՌԱՔԵԼՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻ, կառուցել է Աբաս Ա Բագրատունի թագավորը` X դ. Հայաստանի մայրաքաղաքը Շիրակավանից Կարս տեղափոխելուց հետո: Կարսի Ս. Առաքելոց եկեղեցին պատկանում է քառախորան, կենտրոնագմբեթ մաստարայատիպ եկեղեցիների թվին: Ունի հս., հվ. և արմ. ճակատներից դուրս շեշտված, արտաքուստ հնգանիստ խորաններ, Ավագ խորանի երկու կողմերում` ուղղանկյուն ավանդատներ: Գմբեթի 12-նիստանի թմբուկը հարդարված է կամարաշարով: Նիստերի հատման անկյուններում կան մարդկանց պարզունակ պատկերաքանդակներ (ենթադրաբար` 12 առաքյալների): Լայնաթռիչք գմբեթը հենվում է խորանների գմբեթարդներին և անկյունային տրոմպներին: XVI դ. թուրքերը եկեղեցին վերածել են մզկիթի:

 

1877-ին (Կարսը ռուսական զորքերի գրավելուց հետո) Կարսի Ս. Առաքելոց եկեղեցին վերաօծվել է որպես ուղղափառ եկեղեցի: Հվ., հս. և արմ. մուտքերի առջև կցվել են պորտիկներ, իսկ արլ. ճակատի ողջ երկայնքով` թաղածածկ սրահ, որոնք աղճատել են եկեղեցու ճարտարապետական տեսքը: Ներսում` Ավագ խորանում, քարակերտ խաչակալ է դրվել: 1918-ին, Կարսը վերստին թուրքական տիրապետության տակ անցնելուց հետո, եկեղեցին կրկին վերածվել է մզկիթի: 1920-ական թթ. թուրքական իշխանությունները որոշել են եկեղեցին քանդել, ինչը չի իրագործվել: 1950-ական թթ. օգտագործվել է որպես պահեստ, ավելի ուշ` դարձել թանգարան:
Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան

http://historyarmenia.org/5237.html

 

Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան

Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը մի յուրօրինակ վայր է, որտեղ այցելուները հնարավորություն ունեն շփվելու Չարենցի ու նրա հանճարի հետ:

Թանգարանում պահում-պահպանվում և ցուցադրվում են բանաստեղծից մեզ հասած մասունքներ` անձնական իրեր, ձեռագրեր, փաստաթղթեր, գրքեր, լուսանկարներ, նյութեր կապված Չարենց մարդու, քաղաքացու, Մեծ բանաստեղծի, թարգմանչի, հրատարակչի հետ: Թանգարանը իր հիմնական առաքելությունից բացի կազմակերպում է ցուցահանդեսներ, գրական-երաժշտական երեկոներ, դասախոսություններ, թեմատիկ դասեր, համերգներ, հանդիպումներ, պոեզիայի օրեր, փառատոներ, ինչպես նաև շնորհանդեսներ:

Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը մի յուրօրինակ վայր է, որտեղ այցելուները հնարավորություն ունեն շփվելու Չարենցի ու նրա հանճարի հետ:

Թանգարանում պահում-պահպանվում և ցուցադրվում են բանաստեղծից մեզ հասած մասունքներ` անձնական իրեր, ձեռագրեր, փաստաթղթեր, գրքեր, լուսանկարներ, նյութեր կապված Չարենց մարդու, քաղաքացու, Մեծ բանաստեղծի, թարգմանչի, հրատարակչի հետ: Թանգարանը իր հիմնական առաքելությունից բացի կազմակերպում է ցուցահանդեսներ, գրական-երաժշտական երեկոներ, դասախոսություններ, թեմատիկ դասեր, համերգներ, հանդիպումներ, պոեզիայի օրեր, փառատոներ, ինչպես նաև շնորհանդեսներ:

Աղբյուրը՝http://emporium.am/am/articles/3739-2013-07-15-07-27-46

Մխիթար Սեբատացի կրթահամալիրի մասին

 

Կրթահամալիրն իրականացնում է պետական այլընտրանքային (հեղինակային) կրթական ծրագիր, որի ընթացքում կարևորվում է սովորողի և ուսուցչի համատեղ ստեղծական աշխատանքն։ ՏՏ-ները և օտար լեզուները գործածվում են առաջին դասարանից։ Սովորողի նախասիրությունը ուսումնական պլանով որոշված գործունեություն է, որն իրականացվում է լաբորատոր-մասնագիտական միջավայրում։ Կրթահամալիրում գործում են բազմաթիվ ակումբներ, որոնցից են Գիտակների ակումբը, Անգլիախոսների ակումբը, Հայրենագիտական ակումբը, Տիեզերք ակումբը, Էկոլոգների ակումբը, Բուսաբանների ակումբը, Երիտասարդ քիմիկոսների ակումբը, TV ակումբը և այլն։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում է գտնվում Հայաստանի միակ աստղաացուցարանը‌, որը սովորողներին հնարավորություն է տալիս տիեզերքի և աստղագիտության մասին ավելի շատ բան իմանալ։ Տիեզերք ակումբը բացի աստղացուցարանից ունի նաև աստղադիտակ, որի հայլու տրամագիծը 203մմ է։ Աստղադիտակի միջոցով սովորողները մոլորակներին, միգամածություններին, կրկնակի աստղերին և այլ տիեզերական երևույթների իրենց աչքերով կարողանում են մոտիկից տեսնել։

Աղբյուրը՝http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AD%D5%AB%D5%A9%D5%A1%D6

Առաջադրանք 2

Եղիշե Չարենցի Տաղ անձնականց բանաստեղծությունում պատմում է , թե ինչպեսե նա անց կենում կարսի ճանապարհով:Անց է կենում շուրջը մարդիկ  և դեմքեր բազմազան:Չարենց իրենք զգում էր միայնակ, ասելով, թե ով պետք է հետաքրքրվի իր կյանքով ով հոգ տանի:Կարծես հոգնած լիներ այս աշխարհից, կյանքից:Կըանքը նմանեցնում էր ինվ որ մեկի սրտում բացված վերիքի, գոր տաղտկալի:Ուզում էր գնալ վերև դեպի եզիերք ԱՄենտի:

Առաջադրանք 3

Այս բանաստեղծությունը նվիրված է Աևմենուհի տիգրանյանին, ում սիրել է Չարենը:

«Էմալե պրոֆիլը Ձեր»

Դուք այնպես մե՜ղմ եք խոսում։ Երբ Դուք կարդում եք, տիկի՜ն,
Ձեր շրթունքները գունատ նմանվում են հասմիկի։
Եվ Ձեր աչքերը, գիտե՞ք, առանց ներքին կրակի,
Լուսաշող են՝ Ձեր կրծքի քարերի պես թանկագին։

Իսկ երբ ականջ եմ դնում ես Ձեր թեթև քայլերին —
Թվում է ինձ, թե նոքա տրիոլետներ2 են երգում

Եվ այդ երգով հմայված՝ սիրտս տխրում է լռին։
Եվ Դուք գիտե՞ք, որ սիրուց հիվանդացած իմ հոգում
Ես միշտ լսում եմ թեթև, թավ թրթիռներ ջութակի —
Երբ համբուրում եմ ես Ձեր բարակ մատներն ապակի։

Առաջադրանք 4

Ես դիտել եմ Կապուտաչյա հայրենիք-ը:Առավելությունը այն է որ գեղեցիկ էր կարդում և նկարներն էլ էին լավը:Իմ կարծիքով ավելի լավ կլիներ եթե լիներ դանդաղ և մեղմ երաժշտություն:

Եղիշե Չարենց նամակ

1.Իմ կարծիքով այստեղ պակասում են նրա նամակները, կամ հոդվածները…

http://aysor.am/am/news/2013/08/19/eghishe-charenc-tumanyan/

2.Ես դիտել եմ Մենք հայ ենք ֆիլմադարանը, որտեղ առաջ է բերվում մի վարկած թե ինչպես պատանի բանաստեղը ընտրեց իր կեղծ անունը:Ասում են որ բանաստեղծը չար է եղել և 1915 թ.  Նա չլսեց իր հորը և գնաց մարտի: Նա չար է չեր համակերպվում  ուզում էր  գնալ մարտի և հասնում է իր ուզածին:Հենց այդ տեղի հիման վրա է գրում Դանթեական առասպելը:Հետո այդ չար տղան մեկնումէ ՄՈսկվա:Ասւոմ  որ Հանճարները միշտ շտապում են, երիտասարդներն էլ են շտապում:

Աառաջադրանք 4 և 5

4.Հ.Թումանյանը նաև գրել է Հեքիաթներ, քառյակներ, լեգենդներ, պոեմներ, բալլադներ, բանաստեղծություններ, չափածո ֆելիետոններ,առակներ:
5.Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին.
Աստեղային երազների աշխարհքներում լուսակաթ,
Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն,
Առատ, անհատ` Աստծու նման` միշտ տեղալուց հոգնել եմ ես,
Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անգոհ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ,
Ծով է իմ վիշտն անափ ու խոր,
Հիմա բացե՜լ են հանդես
Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել,
Ինչքա՜ն ցավ եմ տեսել ես,
Լինե՜ր հեռու մի անկյուն,
բանաստեղծություններ-Իմ երգը,Մանկություն, Եկու սև ամպ
Հոդվածներ- Ձևն ու հոգին, Թումանյանի անսասան օրենքը:
Թմկաբերդի առումը, Փարվանա